Tworzymy oryginalne projekty w technologii BIM

Dzięki wykorzystaniu technologii Building Information Modeling będącej najbardziej naturalnym środowiskiem pracy architekta precyzyjnie zaprojektowany model poddajemy testom i analizom, aby osiągnąć najkorzystniejsze parametry ekonomiczne i architektoniczne.

Poprzez realizację projektów w środowisku BIM mamy możliwość koordynowania działań na każdym etapie inwestycji. Takie działanie wspomaga pełną koordynację międzybranżową oraz pozwala wykluczyć kolizje projektów poszczególnych branż.

Korzystając z oprogramowania Autodesk Revit, tworzymy strukturę bazodanową projektowanej inwestycji, będącą precyzyjnym odzwierciedleniem projektowanego obiektu oraz jego otoczenia. Pozwala to na lepsze zobrazowanie wizji projektowej inwestorowi dzięki jej wizualizacji na każdym etapie projektowania.

BIM umożliwia również precyzyjne tworzenie przedmiarów, analiz oraz wszelkich niezbędnych zestawień elementów projektowanych w wirtualnym środowisku.

Transparentność i przewidywalność procesu projektowego, jaką gwarantuje zastosowanie technologii BIM, pozwala na precyzyjną kontrole kosztów na wszystkich etapach inwestycji.

Przy każdym zadaniu korzystamy także z programu zarządzającego projektem, który pozwala nam na wyznaczenie z inwestorem ram czasowych poszczególnych etapów oraz zakończenie inwestycji w zadanym terminie.