Projekty wykonujemy korzystając z fachowej wiedzy branżowej, bogatego doświadczenia w realizacji inwestycji wspomaganych nowoczesnym oprogramowaniem operacyjnym*

*(czytaj więcej w BIM)

Jako pracownia architektoniczna zajmujemy się kompleksową obsługą planowanej inwestycji, realizując nawet najbardziej skomplikowane projekty pełnobranżowe.

Pracę przy każdym z nich rozpoczynamy od szczegółowych analiz urbanistyczno-architektonicznych, pozwalających na właściwe wykorzystanie walorów terenu inwestycji – ukształtowania działek, nasłonecznienia, ekspozycji osi widokowych itp.

Naszym klientom gwarantujemy koordynację całego zamierzenia projektowego i a co ważne, bierzemy pełną odpowiedzialność nie tylko za działania własne, ale także za usługi firm, z którymi współpracujemy.

Należą do nich tylko zaufanymi specjaliści, z którymi podejmujemy się całościowej realizacji złożonych procesów z zakresu technologii budowlanych.

Oferta

W skład oferowanych prac projektowych wchodzi:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt instalacji
 • Projekt wnętrz
 • Projekt drogowy
 • Projekt zieleni

Zakres usług

Do wykonywanych przez nas prac przedprojektowych należą:

 • Analiza chłonności inwestycji
 • Analiza nasłonecznienia światłem dziennym
 • Analiza zapotrzebowania obiektu na energię
 • Analiza opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Analiza urbanistyczna inwestycji przy konieczności pozyskania decyzji o warunkach zabudowy

Dodatkowo zajmujemy się pozyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków oraz pozwoleń:

 • Decyzje o pozwoleniu na budowę
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Pozwolenia konserwatorskie
 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami ppoż./hignieniczno-sanitarnymi

Ponadto oferujemy także:

 • wykonaniem aktualnej mapy do celów projektowych
 • sporządzeniem audytu/charakterystyki/certyfikatu energetycznego
 • pozyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
 • wykonaniem badań geologicznych
 • sporządzeniem kosztorysów inwestorskich/przedmiarów robót
 • wykonaniem specyfikacji technicznych poszczególnych prac
 • wykonaniem badań stratygraficznych