Projekty wykonujemy, korzystając z fachowej wiedzy branżowej, bogatego doświadczenia i nowoczesnego oprogramowania

Pracę przy każdym z projektów rozpoczynamy od szczegółowych analiz urbanistyczno-architektonicznych, pozwalających na właściwe wykorzystanie walorów terenu inwestycji – ukształtowania działek, nasłonecznienia, ekspozycji osi widokowych itp.

Naszym klientom gwarantujemy koordynację całego zamierzenia projektowego i co ważne, bierzemy pełną odpowiedzialność nie tylko za działania własne, ale także za usługi firm, z którymi współpracujemy.

Należą do nich tylko zaufanymi specjaliści, z którymi podejmujemy się całościowej realizacji złożonych procesów z zakresu technologii budowlanych.

Oferta

W skład oferowanych prac projektowych wchodzą:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt instalacji
 • Projekt wnętrz
 • Projekt drogowy
 • Projekt zieleni

Zakres usług

Do wykonywanych przez nas prac przedprojektowych należą:

 • Analiza chłonności inwestycji
 • Analiza nasłonecznienia światłem dziennym
 • Analiza zapotrzebowania obiektu na energię
 • Analiza opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Analiza urbanistyczna inwestycji przy konieczności pozyskania decyzji o warunkach zabudowy

Zajmujemy się pozyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków oraz pozwoleń, do których należą:

 • Decyzje o pozwoleniu na budowę
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Pozwolenia konserwatorskie
 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami ppoż./hignieniczno-sanitarnymi

W ofercie mamy także:

 • Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych
 • Sporządzenie audytu/charakterystyki/certyfikatu energetycznego
 • Pozyskanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Wykonanie badań geologicznych
 • Sporządzenie kosztorysów inwestorskich/przedmiarów robót
 • Wykonanie specyfikacji technicznych poszczególnych prac
 • Wykonanie badań stratygraficznych