Pracownia Projektowa ARCHAS DESIGN Maciej Zuber uzyskała grant na realizację projektu:
„Transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection/ Kolekcja oprogramowania z zakresu architektury i budownictwa  do pracowni architektonicznej”.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji,
Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

Umowa o powierzenie grantu nr.: SOI/TT/39/2021.


CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu ma na celu udoskonalenie usług świadczonych przez firmę ARCHAS DESIGN. Wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci oprogramowania z kolekcji AEC pozwala na pełne korzystanie z zalet technologii BIM (Building Information Modeling) czyli modelowania informacji o projektowanym budynku. Wdrożone oprogramowanie daje możliwość obsługi prestiżowych inwestycji na najwyższym poziomie oraz pozwala ulepszyć proces koordynowania działań w trakcie realizacji inwestycji.

 

PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI:

Dzięki wdrożeniu oprogramowania pracownia ARCHAS DESIGN podniesie poziom technologiczny świadczonych usług. Innowacyjność pozwoli na optymalizację usług projektowych oraz przyczyni się do osiągania założonych wyników w szybszym tempie. Wykorzystanie wszystkich walorów kolekcji AEC pozwoli architektom na realizację większej ilości zleceń. Projektowanie w standardzie BIM  obniży koszty planowanych inwestycji na etapie projektowania, powstawania oraz życia budynku, co z kolei przyniesie wymierne oszczędności zarówno po stronie pracowni, jak i inwestora.

 

Wartość projektu: 292.325,49 zł

Wydatki kwalifikowane: 237.663,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 202.013,55 zł