SERWEROWNIA FIRMY ZF TRW / CZĘSTOCHOWA

  • Lokalizacja: Częstochowa

  • Typ: Budynek biurowy

  • Status: Projekt koncepcyjny

Projekt serwerowni stanowi konieczne uzupełnienie infrastruktury technologicznej rozbudowywanego zakładu produkcyjnego firmy TRW. W bezpośrednim sąsiedztwie,
rozbudowywanego obiektu biurowego planuje się wykonanie budynku w typie ‚data centre’ mieszczącego w sobie serwery informatyczne obsługujących cały zespół zakładowy
firmy ZF Friedrichshafen TRW.
Elewację budynku zaprojektowano w taki sposób by materiałowo korespondowała z całą zabudową zakładu, jednocześnie sprawiając wrażenie obiektu zamkniętego i niedostępnego dla
osób z zewnątrz.

Powrót